Rådgiver

Denne side er til dig, der arbejder professionelt med at rådgive virksomheder i rekruttering af nye medarbejdere. Hvemkanjegansætte.dk er udviklet til virksomheder, men mange virksomheder har brug for professionel rekrutteringsrådgivning, når de ansætter. Derfor har vi fokus på, hvordan du som rådgiver kan anvende rekrutteringsværktøjet, mulighedstesten og inspirationscases, der er udviklet til virksomheder. Værktøjerne er udviklet med afsæt i viden om arbejdskraftsubstitution. På denne side finder du viden om substitution, hvordan du anvender værktøjerne og et spørgeskema særligt udviklet til dybdegående samtaler mellem virksomheder og rådgiver.

Stil de gode spørgsmål forud
for en dybdegående samtale
mellem dig og virksomheden.
Se spørgeskemaet her.

Find profiler

Som rådgiver kan du anvende rekrutteringsværktøjet til at hjælpe virksomheden med at få øje på andre potentielle kandidater. Der findes over otte hundrede forskellige akademiske uddannelser, og det er derfor ikke muligt for nogen at have overblik over dem alle. Ofte kan en højtuddannet med én uddannelsesbaggrund løse de samme opgaver, som én med en beslægtet uddannelsesbaggrund. Rekrutteringsværktøjet hjælper virksomheden og dig med at få overblik og åbner derfor for nye potentielle kandidater.

Udfordre

En virksomhed kan være kørt fast i et bestemt rekrutteringsmønster, som resulterer i manglende ansættelse, skønt de mangler arbejdskraft. Mulighedstesten er et værktøj, du som rådgiver kan anvende til at udfordre virksomheden på deres eksisterende rekrutteringspraksis. Spørgsmålene i sig selv kan sætte en refleksion i gang hos virksomhedsejeren eller HR-ansatte, og testens besvarelse giver en indikation af, om rekrutteringspraksissen åbner eller lukke for muligheder.

Inspirer

Som rådgiver kan du anvende værktøjet med inspirationscases til at vise konkret, hvordan andre virksomheder har opnået succes med at tænke i nye muligheder og ansat højtuddannede, hvor de muligvis først har været på jagt efter faglærte. Værktøjet giver mulighed for at filtrere i cases på branche, opgave og/eller stilling. For nogle virksomheder vil de give mening, at se cases fra deres egen branche, mens andre vil have gavn af at se et eksempel på virksomheder, der har ansat til opgaver, som de også søger en medarbejder til.